Aktuální nabídka

Zobrazit všechny

kotelna Vimbau

V rámci 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 získala naše společnost dotaci na projekt "Rekonstrukce plynové kotelny areálu Vimbau". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti. 

 

Popis projektu: 

Modernizace a optimalizace centrálního zdroje tepla a přechod na spalování zemního plynu.

 

Termín realizace: 

3.5.2017-15.11.2017

 

Úměrná míra podpory:

35%

 

Cíle projektu:

Snížení emisí NOx do ovzduší.

 

Výsledky:

Modernizace technologie kotelny a optimalizace rekonstruovaného zdroje, zlepšení ekologické situace v okolí. 

 

EU.png

EVROPSKÁ UNIE