Aktuální nabídka

Zobrazit všechny

O společnosti

V Praze 4, lokalitě na rozhraní území Libuše a Kunratic, provozujeme polyfunkční areál o ploše více jak 175 000 m2 (17,5 ha). Tvoří jej ucelené území s vlastní, do značné míry nezávislou, infrastrukturou: komunikacemi, energetikou, datovou kabeláží, technickým zázemím, údržbou i ostrahou.

 

Atraktivita areálu spočívá jednak v dopravní dostupnosti z centra Prahy i dálnice D1, ale také v komplexnosti služeb, které je schopen svým uživatelům nabídnout. Vzhledem k velikému rozvojovému potenciálu je snadné zde uvést do života nejen to, co je už aktuálně po technické  stránce připraveno, často je možno vyjít vstříc nejrůznějším individuálním požadavkům a potřebám jednotlivých nájemců.

 

Poskytujeme pronájem širokého spektra kancelářských, skladových, výrobních a dalších nebytových prostor, ale také zpevněných i nezpevněných volných ploch, určených například k parkování, skladování, odstavení těžké techniky, případně umístněni autobazarů apod.

 

Současný provozovatel převzal areál po zániku původního vlastníka, společnosti Vodní Stavby a.s., v technickém stavu odpovídajícím polovině 80. let, ve které byl vybudován. Areál, který původně sloužil jako sídlo a komplexní zázemí významné stavební společnosti, je po provedení nezbytných úprav provozován jako komerčně-nájemní, disponuje rozsáhlými celky nebytových prostor různého charakteru.

 

V současné době zde úspěšně podniká více než dvě stovky nájemců a počet se rok od roku zvětšuje. Je zde možno natankovat u čerpací stanice pohonných hmot, zajít do vinárny, nechat si upravit účes nebo využít advokátní kanceláře. Ordinuje zde i několik praktických lékařů.

 

V oblasti IT jsou k dispozici nejen klasické ,,pevné" telefonní linky, ale také datové služby: vedle připojení k Internetu zajišťujeme i kompletní webhostingové služby, založené na vlastní HW i SW vybavení, umístěné přímo v areálu. Areál disponuje vlastní trafostanicí a energocentrem. Elektrická energie je  odtud dodávána uživatelům areálu. Provozovatel areálu provozuje i centrální zdroj tepla, na který je napojena většina budov umístěných nejen v areálu, ale i blízkém okolí.

 

Značný podíl příjmů z komerčních pronájmů je provozovatelem pravidelně každý rok reinvestován do modernizace a rekonstrukcí. Areál je tak postupně přetvářen v moderní byznys park, poskytující všem uživatelům rok od roku kvalitnější zázemí, dostatečný prostora klid pro úspěšné podnikání.

 

Na spolupráci se těší kolektiv pracovníků Vimbau s.r.o.